Obchod s motorovými palivami

Cerpacia stanica ViOn, a.s.

Firma ViOn, a.s. má vo svojej náplni aj oblasť obchodovania s motorovými palivami, a to motorovou naftou a autobenzínmi.

Predaj sa uskutočňuje dvomi základnými cestami:

- cez sieť čerpacích staníc –klasický maloobchodný predaj
- rozvozom palív zákazníkom – veľkoobchodný predaj

Spoločnosť vlastní dve čerpacie stanice, a to:

ČS ViOn, a.s. Zlaté Moravce, Továrenská 64 a
ČS ViOn – LG s.r.o. Banská Štiavnica, ul. SNP , ktorá je dcérskou spoločnosťou.

Na oboch ČS ponúkame zákazníkom plnosortimentný predaj palív:

Diesel, 95 Naturál, 95 X – špeciálne aditivovaný 95 oktánový benzín natural s čistiacimi účinkami na palivovú sústavu automobilov, 98 Naturál.

Ďalej cez našu spoločnosť zásobujeme aj ďalšie ČS, tvoriace tzv. obchodnú skupinu ViOn.

Veľkoobchodný predaj sa uskutočňuje rozvozom motorovej nafty našim zákazníkom, ktorí ju užívajú už ako koneční spotrebitelia. K rozvozu používame dva cisternové automobily značky MERCEDES o objeme:
1x 18 000 litrov
1x 12 000 litrov
ako aj 2900 litrovú cisternu na malorozvoz. 

Všetky cisterny sú riadne vybavené v zmysle predpisov ADR a sú uspôsobené aj na plnenie do automobilov a stavebných mechanizmov cez výdajnú pištol. Našou prvoradou úlohou v tejto činnosti je dôraz na kvalitu. Preto našimi dodávateľmi palív sú iba certifikované spoločnosti ( v súčasnosti ).

Spôsob obchodovania s našou spoločnosťou v oblasti motorových palív upravuje vzorová kúpna zmluva a všeobecné obchodné podmienky , ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu ( na stránke sekcia Predaj ).