ViOn, a.s.
Nemáte nainštalovaný Adobe Flash Player. Prosím nainštalujte si ho.
Mobil/PDA verzia> Stavebná činnosť Hotel a reštaurácia FC ViOn Čerpacia stanica Nová web stránka ( beta verzia )

Právne pokyny a ustanovenia o ochrane údajov
Obsah webových stránok ViOn, a.s. sa stále a s veľkou starostlivosťou aktualizuje. Napriek tomu nie je možnú poskytnúť garanciu za ich správnosť, ani za ich aktuálnosť alebo úplnosť. Taktiež nie je možné prevziať zodpovednosť za chybný obsah. ViOn, a.s. vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo na základe používania webových stránok, pokiaľ sme nekonali úmyselne alebo z hrubej nedbalosti. ViOn, a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za všetky odkazy (linky), na ktoré sa táto webová stránka priamo alebo nepriamo odvoláva. Taktiež nemáme žiaden vplyv na to, či tretie osoby vytvárajú linky z Vašej na našu webovú stránku. Existencia týchto linkov nie je dôkazom pre spoluprácu s týmito podnikmi alebo odporúčaním ich ponuky. Obsah a štruktúra týchto webových stránok podlieha autorskoprávnej ochrane. Táto ochrana sa vzťahuje aj na logá a ochranné známky, použité na tejto webovej stránke. Informácie, obrázky, logá a ochranné známky a iné údaje na webovej stránke ViOn, a.s. nesmú byť bez jej predchádzajúceho písomného súhlasu ďalej použité. Každým Vašim vstupom na túto webovú stránku sa do pamäte ukladajú údaje o vstupe (dátum, čas, otvorená stránka). Tieto údaje slúžia výlučne pre štatistické účely a ich vyhodnocovanie sa robí v anonymnej forme. Všetky osobné údaje obsiahnuté na webovej stránke ViOn, a.s. sú uložené výlučne za účelom individuálnej starostlivosti a korešpondencie s Vami. ViOn, a.s. zaručuje, že Vaše údaje budú používané výlučne interne a dôverne, v súlade s platným zákonnými ustanoveniami.